Міркування щодо впровадження та коригування заходів громадського здоров’я та соціальних заходів у контексті COVID-19

Міркування щодо впровадження та коригування заходів громадського здоров’я та соціальних заходів у контексті COVID-19

Заходи громадського здоров'я та соціальні заходи (PHSM) впроваджуються по всьому світу з метою обмеження передачі, зменшення смертності та захворюваності внаслідок COVID-19. PHSM включають немедикаментозні індивідуальні та соціальні втручання з метою боротьби з COVID-19. Із розгортанням пандемії слід регулярно переглядати та адаптувати PHSM, а також оцінювати їх ефективність з точки зору контролю передачі SARS-CoV-2. Це вимагає швидкого прийняття рішень на основі постійних оцінок ситуації на максимально можливому місцевому адміністративному рівні. Такі оцінки мають базуватися на підході порівняння ризику до вигоди, що враховує інтенсивність передачі, спроможність системи охорони здоров'я реагувати, інші контекстуальні міркування (наприклад, майбутні події, які можуть змінити трансмісію або спроможності) та загальний стратегічний підхід до реагування на COVID-19 у конкретних умовах. Рішення щодо посилення, послаблення або запровадження PHSM з метою боротьби із COVID-19 мають бути зважені з урахуванням впливу цих заходів на суспільство та окремих осіб. Дані міркування включають вплив на економіку, безпеку, психічне здоров'я та психосоціальне благополуччя, права людини, продовольчу безпеку, соціально-економічні нерівності, безперервність програм охорони здоров'я та громадського здоров'я, лікування та ведення інших станів, окрім COVID-19, ґендерно зумовлене насильство та громадські настрої, а також дотримання PHSM. Отже, загальний стан здоров’я та благополуччя громад має стояти на першому місці під час розгляду рішення про прийняття та впровадження PHSM. PHSM включають заходи індивідуального захисту (такі як гігієна рук, респіраторний етикет, носіння масок); екологічні заходи (такі як прибирання, дезінфекція, вентиляція), заходи епіднагляду та реагування (включаючи відстеження контактів, ізоляцію та карантин); заходи фізичного дистанціювання (наприклад, обмеження кількості осіб на зустрічах, дотримання дистанції в громадських місцях або на робочих місцях, обмеження пересування вдома); та заходи, що пов'язані з міжнародними подорожами.1 Для забезпечення належного контролю, необхідно щоб PHSM діяли узгоджено та використовувалася їх комбінація. Заходи мають бути індивідуально підготовлені до найнижчого адміністративного рівня, для якого можлива оцінка ситуації, і можуть застосовуватися практично.

Теги: COVID-19

Завантажити